Условия и правила

* Рекламните промоции в страницата www.lucky-puzzle.com се организират от Мобилгет Електроник ЕООД наричан още ОРГАНИЗАТОР, фирма регистрирана на територията на Република България. Участниците трябва да спазват реда и официалните правила на промоцията, в съответствие с посочените по-долу условия. Правилата се обявяват публично в интернет страницата www.lucky-puzzle.com. Организаторът има право да променя или модифицира условията на настоящия регламент, като измененията влизат в сила след публикуването им на страницата www.lucky-puzzle.com.

* Продължителността на промоцията е до окончателното отваряне на всички плочки от даден пъзел. След изтегляне на печелившият собственик на плочка, същият ще бъде публикуван в страницата www.lucky-puzzle.com и ще бъде уведомен от Организатора.

* Участието в промоциите е свободно право на всеки навършил 12 години. В промоциите не се допускат до участие служители на Мобилгет Електроник ЕООД, техническите лица свързани със страницата и/или техни роднини.

* При закупуване на една или повече плочки от пъзел, всеки участник се регистрира и предоставя доброволно личните си данни за участие в промоцията. Един потребител може да закупи повече от една плочка, като максималният брой плочки закупени наведнъж е 12 (дванадесет), а формата на блокчето от плочки трябва да е правоъгълна. Колкото повече плочки закупи един участник, толкова по-голяма рекламна площ получава и се увеличават шансовете му да спечели награда.

* След пълното откриване на даден пъзел и след като спечелилите участници бъдат публикувани в страницата www.lucky-puzzle.com и бъдат уведомени от Организатора, те следва да потърсят наградата си в срок от 20 работни дни от публикацията. Получаването на наградата става след идентификация пред Организатора. Ако победителят не потърси наградата си в указания срок, Организатора има право да изтегли друг победител. Ако победителят няма възможност лично да получи наградата си, след установяване на връзка с Организатора и идентификация, тя може да му бъде изпратена по удобен за него начин. Транспортните и други разходи са за сметка на победителя.

* С участието си в промоциите, всеки участник приема и трябва да спазва условията, наложени от Организатора в настоящия регламент. Неспазването на тези правила може да доведе до изключване на участник. Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите и не предлага гаранция и сервиз за предоставените награди.

* За участие в промоциите на www.lucky-puzzle.com, потребителят е съгласен да бъде публикувано името и местоживеенето му (град/село), в случай че бъде избран като победител. Победителите са съгласни да участват в маркетингови дейности на Организатора свързани със страницата www.lucky-puzzle.com, които могат да включват интервю, снимка или публични съобщения.

* Организатора не носи отговорност за претенции относно предлаганите продукти или услуги публикувани на страницата www.lucky-puzzle.com от трети лица, в т.ч.:

• По отношение на коректността и истинността на обява от трета страна
• По отношение на самоличността на всеки един от играчите
• Че всеки посочен продукт или услуга ще отговаря на Вашите изисквания или очаквания

* Организатора не гарантира, че всички услуги и информация на страницата ще бъдат надеждни, непрекъснати и без грешки. Отговорност за съдържанието на рекламите поместени на страницата www.lucky-puzzle.com носят единствено рекламодателите и собствениците на плочки в пъзелите с препратки към други страници.

* Ние не действаме като агент или посредник за която и да е страна и не участваме в евентуални сделки между вас и всяка друга трета страна.

* Организатора притежава всички права върху интелектуалната собственост в страницата, основната дейност на сайта, включително текстове, графики, лога, икони, аудио файлове, софтуер и други. Забранява се създаването на производни продукти, копиране на елементи, съхраняване, разпространение и продажба на всяка част от този сайт.

* Организатора може да откаже публикуване или да оттегли материал от публикация, без да посочи причина, ако това е в разрез със споменатите по-горе правила.

* Организатора не носи отговорност за преки, косвени или последващи загуби (което включва загубата на приходи или печалба), материални и морални вреди нанесени от публикация или липсата на публикация, независимо от причината.

* Страните приемат, че Организатора не носи отговорност за непредоставянето на услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Организатора с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги.

* Организатора не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Участниците, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством сайта www.lucky-puzzle.com.

* Настоящите Условия представляват пълното правно споразумение между Участниците и Организатора, регламентиращи използването на сайта www.lucky-puzzle.com и на предоставяните чрез него услуги. Те напълно заменят всякакви досегашни споразумения между Участниците и Организатора в тази връзка.

* С приемането на настоящите Условия Участниците се съгласяват, че Организатора може да им изпраща известия, включително отнасящи се до промени в условията, по имейл, обикновена поща или чрез публикации на сайта www.lucky-puzzle.com.